Loading...

Din framtid
startar här
Join PageGroup

Varför välja oss?

PageGroup består av tre av de ledande aktörerna inom rekrytering: Page Executive, Michael Page och Page Personnel. Varje varumärke driver sin enskilda verksamhet och rekryterar kandidater på olika nivåer – chefer på högsta nivå, kvalificerade specialister och mellanchefer samt administrativ personal.

PageGroup har fem framgångsrika kärnvärden – stolthet, engagemang, uthållighet, lagarbete och ha roligt. 

På alla våra kontor världen runt återspeglas våra kärnvärden och vår företagskultur i allt vi gör. Det är det som skiljer oss från andra. Hos PageGroup får du den bästa utbildningen, det bästa stödet och de bästa utvecklingsmöjligheterna under hela din karriär. Du belönas också rikligt för ditt arbete. 

Ingen kan matcha de möjligheter som vi erbjuder – och det är du själv som lägger ut kursen för din karriär. Vill du leda ett team med konsulter och se dem överträffa målen varje kvartal? Vill du göra karriär internationellt? Vill du vara den som fakturerar mest? Allt det här kan bli verklighet på PageGroup.

 

close

Din roll hos oss


Vi är specialistrekryterare. Det innebär att alla våra konsulter är experter inom sin bransch och att de endast rekryterar på sin specifika marknad. Det ger våra kunder de bästa insikterna och den bredaste räckvidden i rekryteringsprocessen.

En rekryteringskonsult på PageGroup ansvarar för affärsutveckling, affärsmässig kundservice, att generera avkastning och samtidigt engagera kunder, kandidater och kolleger.

En typisk vecka

Din roll hos oss


De huvudsakliga ansvarsområdena för en rekryteringskonsult omfattar följande:

 • Identifiera och utveckla klund/affärskontakter i en konkurrensutsatt miljö
 • Ge råd om och sälja den mest lämpade lösningen för att attrahera kandidater och upprätthålla en kandidatdatabas
 • Bedöma och uppfylla behoven hos varje enskild kund eller i varje enskilt uppdrag
 • Finna lämpliga kandidater och meddela dem om de möjligheter som vår kund erbjuder
 • Sköta processen via intervjuer fram till erbjudandestadiet och vidare
 • Erbjuda CV, intervju och allmän karriärrådgivning
 • Nätverka för att bygga upp företagsinformation som kan omvandlas till affärsmöjligheter

 

Maj
Mån
 • Affärs-utveckling
 • Kundmöte
 • Skicka offert till kund
 • Diskutera annonsering med kund
Tis
 • Skicka lista över prioriterade kandidater
 • Intervjuer med kandidater
 • Lämna feedback till kandidater efter intervju
 • Uppföljning med kunden
Ons
 • Uppdatera sociala medier 
 • Uppdatera databasen med kandidater
 • CV-genomgång
 • Informera kandidater före intervju
Tors
 • Förhandla villkor med kunden
 • Utbildning
 • Personliga samtal med chef
 • Kundlunch
Fre
 • Frukostträff
 • Social teamevent
 • Prisutdelning tävling

Vem är PageGroup?


Rekryteringskoncernen PageGroup omfattar Page Executive, Michael Page och Page Personnel. Arbeta i ett av våra team och du arbetar för ett av de bästa företagen i branschen.

Sedan vi startade 1976 har vi vuxit och blivit världsledande specialistrekryterare, med 153 kontor i 35 länder. Vårt globala nätverk av medarbetare arbetar tillsammans för att uppnå våra verksamhetsmål, samtidigt som vi följer PageGroups kärnvärden.

Ta din karriär till nästa nivå – börja hos PageGroup och bli rekryteringskonsult.
 

 

 

Ladda ned vår årsredovisning i pdf för att få reda på mer. Hämta
close

Hur passar du in?


Rekrytering går i högt tempo, är spännande, otroligt berikande och ofta även en stor utmaning. Du måste vara beredd att göra ditt yttersta i en säljmiljö om du vill skörda frukten av ditt arbete. 
 

 

Gör vårt test för att få reda på om du har vad som krävs för att arbeta som rekryteringskonsult på PageGroup.

Gör testet

Har du rätt personlighet för rekrytering?

Gör vårt test för att få reda på om du har rätt profil för att bli en rekryteringskonsult hos PageGroup.

Initiativ

När du står inför ett viktigt beslut, vilket av nedanstående påstående beskriver dig bäst?
A. Jag brukar inte fatta snabba beslut eftersom det känns obehagligt
B. Jag söker nya lösningar på problem och beslutar om den åtgärd jag vill vidta
C. Jag blir nervös och tänker igenom det hela innan jag fattar beslut

Teamwork

Hur känner du inför att säga din åsikt inför en grupp människor?
A. Jag vill helst att andra tar till orda först
B. Att fråga andra om deras idéer och åsikter visar bristande kunskaper och förmåga
C. Innan jag lämnar feedback eller talar om vad jag tycker, vill jag försöka att se saker ur andras synvinkel

Påverkan

Vilket beskriver bäst hur du övertygar människor att gå med på en viss typ av åtgärder?
A. Rädslan för att göra fel påverkar många av de beslut jag fattar
B. Jag kan göra en tydlig presentation av mina idéer och försöker att arbeta för att få bästa resultat
C. Jag har en mer direkt och utmanande stil

Energi

Hur skulle du bäst beskriva dig själv?
A. Jag tror att det inte spelar någon roll vilka utmaningar jag ställs inför. Jag anpassar mig till förändring på sikt
B. Jag tycker om att lära mig nya saker och att utmana mig själv
C. Jag är den personlighetstyp som tänker utanför ramarna

Ihärdighet

Hur reagerar du när du ställs inför motgångar?
A. Jag försöker att se dem ur en annan synvinkel för att komma på den bästa lösningen
B. När någon ger mig negativ feedback, försöker jag direkt att tänka ut exempel som visar att han eller hon har fel
C. Jag är verkligen hård mot mig själv när jag misslyckas och ältar alla de sätt som jag kunde ha gjort saken bättre på
0/10

Dela med dig av dina resultat


Använd din förmåga


Vi inser att det finns särskilda kvalitéer som gör människor framgångsrika i vår organisation.

Många av dessa egenskaper är lätta att ta med sig från nuvarande eller tidigare arbetslivserfarenheter. Har du någonsin behövt förhandla med någon? Har du behövt anpassa din metod beroende på dina mottagare? Har du någonsin behövt pressa dig för att uppnå bästa resultat?

Det som utmärker dig som en framgångsrik rekryteringskonsult är pondus och att vara övertygande, att utveckla relationer och arbeta som en del av ett team, uppnå mål och tävla om de bästa resultaten.

 


Det kan vara tufft med rekrytering. Du måste kunna övervinna motgångar. Om du känner att du har vad som krävs – ansök nu.
close

Studenter och examinerade

Sätt fart på din yrkeskarriär som rekryteringskonsult på PageGroup

Varför?

Att börja hos oss är inte bara en god idé därför att vi är branschledande. På våra kontor kommer du dessutom att få ta del av de bästa förmåner och system för incitament som finns. Du får en marknadsledande säljutbildning och allt stöd så att du har de kunskaper som behövs för att skaffa toppkunder och bygga ditt personliga varumärke.

I hela världen erbjuder vi ett antal praktikplatser för studenter och utvecklingsprogram efter examen som hjälper dig att skaffa kommersiell erfarenhet och kunskaper på jobbet. 

 

Vanliga frågor

Att kunden och kandidaten blir nöjda är mycket viktigt för våra konsulter och det fortsätter hela vägen upp på chefsnivå. Det är en utmaning att förhandla åt våra kunder för att se till att de får de bästa kandidaterna till sina arbetsuppgifter och att våra kandidater får det bästa paketet. 

Ja, det är business to business-försäljning.

Det pågår en ständig verksamhet. Eftersom vi jobbar i små team har kontoren öppen planlösning och en stödjande miljö, och vi har väldigt kul ihop.

Glädjen att tillsätta kandidater och belönas för att målen är uppnådda är tydlig i hela organisationen. Dessutom finns en stolthet över att arbeta för ett välkänt varumärke.

Du får en konkurrenskraftig grundlön med möjlighet till bonus/provision. Din karriär kommer att utvecklas hos PageGroup utifrån de resultat som du uppnår – 87 procent av våra chefer har rekryterats internt. Det finns även utlandsresor för högpresterande personer och sociala event i en rolig och teambaserad miljö. Slutligen har vi tävlingsrelaterade incitamentsprogram som komplement till dina övriga förmåner.

 

Alla konsulter har ett antal resultatbaserade nyckelindikatorer inom sin bransch. Dessa diskuteras med din chef dagligen och används för att följa upp och förbättra dina resultat. Dessutom gör vi varje halvår en utvärdering som ger dig möjlighet att bland annat diskutera dina långsiktiga karriärplaner. 

Utöver att delta i det regionala programmet för konsultutveckling, kommer du att få enskild support från din chef, bland annat kontorshandledning, arbetsplatsbesök och lokalt anpassade seminarier om viktiga rekryteringskunskaper.

Framgångsrika kandidater kommer att uppmanas att antingen delta i en intervju eller besöka ett utvärderingscenter. Du tillbringar tid med ditt eventuella team och därutöver får du delta i det riktiga arbetet och du får chansen att träffa cheferna för din tilltänkta avdelning. 

Vi kommer att kontakta dig för att bekräfta om det har gått bra för dig eller inte samt ge dig feedback på din prestation.

På PageGroup är du en del av företaget, en spjutspets i rekryteringsbranschen. Vi erbjuder en givande företagsmiljö och skapar möjligheter och utmaningar för våra medarbetare för att de ska nå sin fulla potential och känna att de bidrar till PageGroups framgångar.